بایگانیِ دسامبر, 2010

عاشورا، امام حسین و امیر ارسلان رومی

Posted in Uncategorized on دسامبر 18, 2010 by Kawa Gharji

دربچه گی ازمراسم عاشورا خوشم می امد.

دربچه گی ازکتاب امیرارسلان رومی وهزار و یک شب هم خوشم می امد. دربچه گی چیزهای زیادی را دوست داشتم.

روزهای محرم اگرهوا سرد بودو زمستان ها، پیر مردان قریه ما در مسجد جمع می شدند وشهنامه فردوسی ، ورقه و گلشاه و.. می خواندند و من سرا پا گوش بودم.

شبهای محرم مسجد می رفتم. ملای مسجد ما از قهرمانی لشکر حسین می گفت وازاینکه دریک روز 400  نفررا بعضی ازافرادش کشته و خودش هم بلاخره مظلومانه به شهادت رسیده. ملای مسجد ما ازامدن لشکر جن می گفت که می خواسته به حسین کمک کند اما حسین به انها جواب رد می دهد.اوازعلی و محمد می گفت که دربهشت نشسته و نظاره گراین جنگ نابرابر بوده وگریسته بودند و خداوند به انها دلداری می داده و ….

وقتی ازمسجد به خانه می امدم و سرم را زیر لحاف می کردم به خاطر اینکه سه یا چهاربارکتاب امیرارسلان رومی را خوانده بودم ، صف ارای دودشمن دیگردرمقابل چشمانم می امد. اینبارجنگ امیر ارسلان رومی با فولاد زره .

ازامیرارسلان خوشم می امد. ازآن عکس نجیب و زیبایش که درمقابل دروازه شهر فرخ لقا گرفته و چاپ رنگی کتاب کرده بودند. ازاسب وشمشیرکوچک اش بیشتر خوشم می امد. درآن زمان فرخ لقا با تمام زیبایی اش برای من در مقام  ده هم قرارنداشت.

چند سالی ازان زمان گذشت و من امدم درشهر وخانه ای به کرایه گرفتم که درنزدیکی اش مسجدی بود که شبهای محرم اش به گفته ایرانی ها پدرم را درمی اورد.  من دیگرازکتاب امیرارسلان خوشم نمی امد ولی بازهم داستان جنگ کربلا اززبان ملای این مسجد شبیه همان ملا قریه ما بود که به داستان امیرارسلان شباهت داشت. روضه و نوحه و سینه زنی و سرو صدا خواب را ازچشمانم می گرفت.

حالا سه سال می شود که ازآن خانه هم اسباب کشی کرده ام و 10 سال ازخواندن کتاب امیرارسلان رومی می گذرد و من دریک گوشه ازاروپا زندگی می کنم. دراینجا هم همسایه های دارم که شبهای محرم همان روضه و نوجه را با صدای بلند می شنوند و درحالیکه صدای موسیقی آرام من آنها را اذیت نمی کند، صدای بلند روضه انها مرا از کار و درس انداخته.

درتاریخ ما هم انسانهای را داشتیم که درمقابل تهاجم عربها و حق وحقیقت وعدالت مبارزه کردند و جان شان راازدست دادند. چی تفاوتی بین کودکان شقه شقه شده مردم ما در طی این چندین سال به دست احزاب محتلف جهادی و اسلامی و امریکایی و .. با علی اصغر حسین در دشت کربلا وجود دارد؟ یا چی تفاوتی بین هزاران جوان به خون خفته مابا علی اکبرحسین وجود دارد که ازیک عرب چنان تجلیلی به عمل می اید وازاین جوان یادی به خیال کسی نمی افتد؟

چی تفاوتی بین حسین و مزدک و افشین و بابک و کاوه اهنگر وجود دارد؟

در کشورهای که هیچ نوع امکانات و زمینه ای برای گرد هم امدن مردم وجود ندارد ودولت توانمندی فراهم نمودن شادی و سرگرمی برای مردم خویش را ندارد، محرم از یک طرف مردم را لاقل برای گریه کردن گرد هم جمع می کند وازطرف دیگرهزاران ملا و منبری ازصدقه و پول مردم تا محرم اینده زندگی خود را می گذارند….

Advertisements